Rokovi

Poštovane koleginice i kolege,

Međunarodna konferencija ELEKTRANE 2010 će se održati od 26. do 29. oktobra 2010. godine u Vrnjačkoj Banji.

Prijava učešća sa/bez rada obavlja se poštom, elektronskom poštom ili preko ovog sajta (potrebna registracija učesnika):

Krajnji rokovi o kojima treba voditi računa:

– Dostavljanje apstrakta     20. jun 2010
– Obaveštenje o prihvatanju  25. jul 2010
– Dostavljanje radova         25. septembar 2010

Zvanični jezici Konferencije ELEKTRANE 2010 su srpski i engleski.
Pripremljen apstrakt (do 500 reči, na srpskom i engleskom jeziku) sa adresom autora, treba poslati poštom ili elektronskom poštom (.doc ili .pdf format) ili preko sajta Organizacionom Sekretarijatu. Radovi podležu recenziji.

U program Konferencije kao i u zbornik Konferencije na kompakt disku će biti uključeni samo prihvaćeni radovi od strane naučnog odbora. Radovi od šireg naučnog /stručnog značaja će biti objavljeni i u časopisima DTS: Termotehnika ili THERMAL SCIENCE.

Molimo Vas, da informaciju o održavanju Konferencije ELEKTRANE 2010 prosledite svim zainteresovanim kolegama i stručnoj javnosti.

Organizacioni odbor

Latest News