Prezentacije

Prezentacije predavanja održanih na Simpozijumu Elektrane 2010, Vrnjačka Banja, Srbija. (Prezentacije su konvertovane u pdf format.)