INTERNATIONAL CONFERENCE POWER PLANTS 2010 PROGRAM / Program Medjuarodne Konferencije ELEKTRANE 2010

Dear International Conference POWER PLANTS 2010 participants,

Final program of the conference is in front of us.

Have nice work at the conference

_______________________________

Dragi učesnici Međunardone konferencije ELEKTRANE 2010,

Program rada konferencije je pred nama.

Želimo Vam uspešan rad na konferenciji

                           ORGANIZATION  COMMITTEE   /    ORGANIZACIONI ODBOR

Files

Latest News