CONFERENCE CONCERT / PROGRAM KONFERENCIJSKOG KONCERTA KUD TENT

Kulturno Umetnicko Drustvo KUD TENT

1. DANCES FROM OBRENOVAC/ Igre iz Obrenovca – 5 min

Choreography / U koreografiji Srboljuba Ninkovića

Musical Arangment / Muzički aranžman Etnomuzikolog Biljana Konjević

2. DANCES FROM BOSILEGRAD  / Igre iz Bosilegradskog Krajišta -6 min 50 sec

Choreography / U koreografiji Srboljuba Ninkovića

Musical Arangment / Muzički aranžman Etnomuzikolog Biljana Konjević

3. THE SILENT  DANCE FROM GLAMOCH  / Glamočko nemo kolo – 5 min

Choreography / U koreografiji Srboljuba Ninkovića

4. DANCES FROM VLADICIN HAN / „Pokraj pokraj Ruške“ igre iz Vladičinog hana – 6 min 50 sec

Choreography / U koreografiji Nenad Jakovljević

Musical Arangment / Muzički aranžman Etnomuzikolog Biljana Konjević

5. DANCES FROM SOUTH SERBIA / „Veliko oro“ –splet narodnih melodija sa juga Srbije- 5 min.

- Zumbalica izvodi muška grupa pevača – 1min 30 sec

- More izgrejala nane –narodna pema sa Kosova 1min 30 sec

- Kude si pošla mori cveto- narodna pesma sa juga Srbije – 1min30 sec

6. DANCES FROM KOSOVO / Igre Kosovskog pomoravlja – 8min 40 sec

Choreography / U koreografiji Srboljuba Ninkovića

Musical Arangment / Muzički aranžman Etnomuzikolog Biljana Konjević

TOTAL DURATION / UKUPNO SA IZLASCIMA : 45 min

Art director / Umetnički rukovodilac narodnog orkestra i grupe pevača etnomuzikolog Biljana Konjević

Art director / Umetnički rukovodilac ansambla narodnih igara i pesama koreograf Slobodan Radojičić

Latest News